Partnyorlar Məlumat sorğusu İş imkanları
az ru en
DERKIM
PENOPOLİURETANIN ƏSAS TEXNİKİ XARAKTERİSTİKASI

Tikinti sahəsində bütün parametrlərinə görə  penopoliuretan öz yaxın rəqiblərini qabaqlayır. Bu sadəcə sözdə deyil – istilikkeçirmənin ən kiçik əmsalı, ekoloji təhlükəsiz, uzunömürlülük, yanmayan, zərərli mühitə davamlılıq, akustik izolyasiya qabiliyyəti, korroziyadan müdafiə.

 

 

Göstəricilərin adı                       PPU-nun müxtəlif markalarının ölçüləri   

 

Görünən sıxlıq, kq/m               18..300

  Dağıdıcı gərginlik, MPa                     sıxılma zamanı 0,15 ...1,0

İstilikkeçirmə Vt/m çox olmayan          əyilmə zamanı 0,35.....1,9

Bağlı məsamələrin miqdarı, az olmayan      0,019....0,03

Suda həcm %                                           85.....95

Yanma                                                 ГОСТ 12.1.044 (çətin yanan)

Kimyəvi birləşmə                                  PPU reaksiyası

Dəniz suyu, sabun köpüyü                    davamlı

 Benzol,toluol,ksilol,benzin,kerosin        davamlı

Bitki və heyvan mənşəli yağlar                   davamlı 

Metilenxlorid,4-xlorlu karbon                     şişir

Spirt,aseton,stirol, etilasetat                         şişir

Qatılaşdırılmış duz turşusu                           şişir

Qatılaşdırılmış kükürd, azot turşuları           həll olurSifariş ver
HAQQIMIZDA MƏHSULLAR XİDMƏTLƏR ONLAYN MƏSLƏHƏT ƏLAQƏ
Partnyorlar | Məlumat sorğusu | İş imkanları
Copyright © 2015 TARSA. Bütün huquqlar qorunur. Sayt Lider WEB studiyası tərəfindən hazırlanmışdır.